Iu cái tâm trong nghề nghiệp sx Mỹ Phẩm Thực Phẩm của Mẹ Ken giờ lại là tâm phục MK nhân đạo tình thương cộng đồng những hoàn cảnh cùng khổ???

“Không có hương hoa nào bay ngược chiều gió, chỉ có hương tình người bay ngược gió ngàn phương”.?❤️❤️❤️

 

⇒   https://thanhnien.vn/ban-can-biet/me-ken-dong-hanh-tren-nhung-cung-duong-thien-nguyen-989609.html